Khiếu nại bản quyền

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Clip24 sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Clip24 phải được gửi đến TTSKCĐ ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa chỉ liên lạc:  Kênh truyền thông Dịch vụ Clip24

95 Cầu Giấy, Hà Nội

E-mail: info@clip24.vn

TTSKCĐ sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách  nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

TTSKCĐ chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin sản phẩm khi đăng ký sử dụng.

Đối với tranh chấp giữa khách hàng sử dụng dịch vụ Clip24 với nhau, có thể TTSKCĐ sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc TTSKCĐ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, TTSKCĐ sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho khách hàng sử dụng Clip24 hợp pháp và chính đáng.

Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ TTSKCĐ khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng Clip24. 

clip24
Xem nhiều nhất
Cao Lương Đỏ
2 năm trước đây / 3343 lượt xem
38:10
Tân Thiên Long Bát Bộ
2 năm trước đây / 3052 lượt xem
30:41
Tùy Đường Diễn Nghĩa
2 năm trước đây / 2427 lượt xem
38:01
Như Ý
2 năm trước đây / 2224 lượt xem
37:36
Anh Hùng Phong Thần Bảng 2
2 năm trước đây / 2220 lượt xem
45:14
Tôi Là Lính Đặc Chủng 1
2 năm trước đây / 2179 lượt xem
41:33
Lan Lăng Vương
2 năm trước đây / 2156 lượt xem
44:15
Tân Thần Điêu Đại Hiệp
2 năm trước đây / 2075 lượt xem
1:04:09
Lực Lượng Đặc Cảnh
2 năm trước đây / 2051 lượt xem
40:41
Ba Ba, Phụ Thân, Cha
2 năm trước đây / 2046 lượt xem
37:28